Book Hal

Fællesmøde for Idrætshaller - 14.juni:

18.00:  Spisning

18.30:  Velkomst (Jens Lykke)

18.35:  ”Sådan bruger vi Conventus” v. Jørgen Kaare Jensen

19.15:  Formandens Beretning (Jens Hyrup)

Valg til samarbejdsudvalget:

Valg for 2 år: Inspektør mindre anlæg  (Dennis Østergaard ønsker ikke genvalg) - P.t. Vacant (suppleant indgår midlertidigt)

Valg for 2 år: Inspektør større anlæg (Poul Søndberg – Villig til genvalg)  - Poul Søndberg genvalgt

Valg for 2 år  Best.medlem mindre anlæg (Peter Mølgaard ønsker ikke genvalg)  - Jørgen Kaare Jensen, Øster Hurup valgt

Valg for 1 år  Suppleant  - Søren Hjelm Hansen, Hadsund hallerne valgt

Evt.

19.45:  Præsentation af Foreningskonsulent Lene Hougaard

19.50:  Orientering vedr. regnskabsanalyse m.v. (Jens Lykke)

20.10:  Orientering om Brugerundersøgelse i Nordområdet (Hans + Claus)

20.20:  Løst og fast

20.30:   Afslutning

Copyright © 2024 Mariagerfjord Idrætshaller
Website by Buchs