Book Hal

Konceptet

Breddeidrætsinitiativet “Idræt for Alle” har afsæt i Breddeidrætsudvalgets rapport fra 2009 og erfaringerne fra 2010-2011, hvor de første syv kommuner blev udnævnt til breddeidrætskommuner.

Breddeidrætsudvalget gav i rapporten 42 konkrete forslag til forbedring af befolkningens muligheder for at deltage i motion og idræt.

Breddeidrætsinitiativet har til formål at aktivere udvalgte kommuner til at tænke nyt og udvikle nye tilbud, der kan få flere til at dyrke motion og idræt. Målet er at fremme den brede idrætsdeltagelse på nye, kreative måder, som kan løse nogle af de udfordringer, man har lokalt med at sætte flere i bevægelse. Projekterne i de udvalgte breddeidrætskommuner skal inpirere og give idéer til landets andre kommuner

Stor interesse for at blive breddeidrætskommune

Alle landets 98 kommuner blev i juni 2013 anmodet om at ansøge om at blive breddeidrætskommune, hvoraf 36 og dermed over 1/3 af landets kommuner ansøgte.

I forbindelse med udvælgelsen af breddeidrætskommunerne blev der lagt vægt på:

At kommunens initiativer direkte fremmer idrætsdeltagelsen i kommunenAt projekterne bidrager til at adressere de udfordringer, som Breddeidrætsudvalget identificerede i 2009At der er tale om reelt nye initiativer i kommunenAt kommunens indgår samarbejde/partnerskaber med andre aktører – fx samarbejde mellem skolen og de lokale idrætsforeninger/organisationerAt kommunen yder medfinansiering – minimum 50 % af den samlede udgift.At projektet indeholder præcise mål og succeskriterier, herunder hvilken effekt projektet forventes at haveAt der er lagt en plan for, hvordan de enkelte delprojekter forankres i driften efter ophøret af breddeidrætskommuneindsatsenAt der er et lærings- eller inspirationspotentiale for andre kommuner.

De udvalgte

Efter en vurdering fra en faglig følgegruppe udvalgte Kulturministeriet og Nordea-fonden i december 2013 syv kommuner til at være bredde-idrætskommuner – Aabenraa, Aarhus, Gribskov, Høje-Taastrup, Mariagerfjord, Roskilde og Thisted Kommune– der indledte deres periode som breddeidrætskommune i januar 2014. Den treårige projektperiode løber frem til den 31. december 2016.

Kulturministeriet og Nordea-fonden støtter projektet med 20 mio. kr., og de syv kommuner medfinansierer med samlet over 20 mio. kr. Den samlede projektsum udgør således over 40 mio. kr.

Læs mere om idræt for alle

Idræt for alle

Copyright © 2024 Mariagerfjord Idrætshaller
Website by Buchs