Book Hal

Formål:

 • At styrke samarbejdet mellem kommunens idrætshaller
 • At styrke dialog og samarbejde mellem idrætshallerne, fagenheden for Kultur og nfritid og Udvalget for Kultur og Fritid
 • Medvirke til fastlæggelse af retningslinier for tilskud til drift og vedligeholdelse af kommunens halfacilliteter
 • At deltage i mindst et årligt dialogmøde med politikerne i Kultur og fritidsudvalget
 • At tilrettelægge mindst et årligt fællesmøde for alle kommunens idrætshaller

Udvalget består af:

 • Jens Hyrup, Hadsund Hallerne - Formand*
 • Jørgen Kaare Jensen, Øster Hurup Multihus
 • Poul Søndberg, Hobro Idrætscenter
 • Ole Mousten, Assens Hallen*
 • Svend Skifter Andersen, Kultur og fritidsudvalget
 • Steen Quist , Assens hallen
 • Søren Hjelm Hansen, Hadsund hallerne - Suppleant

* valgt 2018

Idræts- og fritidskonsulent Niels Sørensen, Mariagerfjord Kommune deltager som sekretær

Hent filer:

Referat hallernes samarbejdsudvalg, møde 15. november 2018

Referat møde hallernes samarbejdsudvalg 11. juni 2018

Hallernes fællesmøde 2018 referat

Retningslinjer hallernes samarbejdsudvalg

Referat hallernes samarbejdsudvalgsmøde 4. december

Referat fra møde i hallernes samarbejdsudvalg - 11.sept. 2017

Mødeplan 2017-18 - Hallernes Samarbejdsudvalg

Hallernes fællesmøde - Juni 2017

Referat hallernes samarbejdsudvalg 8. maj 2017

Referat kultur og fritidsudvalget møde den 4/4 samt 2/5

Referat hallernes samarbejdsudvalg 15. marts 2017

Wannasport - præsentation

Referat hallernes samarbejdsudvalg 3. november 2016

referat hallernes samarbejdsudvalg 1. september 2016

fællesmøde 11. august REFERAT

Oplæg Evald Bundgaard

Formandens beretning 2016

Regnskabsanalyse – Tørhaller – 2015

Regnskabsanalyse – Vådhaller 2015

Status breddeidræten

Referat hallernes samarbejdsudvalg 1. marts

Hallernes samarbejdsudvalg møde 8. oktober 2015

Fremtidens idrætsfaciliteter ved Bjarne Ibsen *

Beskrivelse af Fremtidens Idrætsfaciliteter *

Forskningsprojekt 2015-2018 *

Folkeoplysningsloven *

Referat 22. juni 2015 Fællesmøde

Fra mere til bedre v. Anne Skare Nielsen

Referat 15. januar 2015

Notater fra mødet mellem KFU + halformænd

Dialogmøde 30. september 2014

Copyright © 2019 Mariagerfjord Idrætshaller
Webdesign af BUCHS