Book Hal

Aktiv ferie

Evaluering

 

Så letter vi

Status januar 2016

Pixiudgave

Aktivitetsmålere

 

Mere idræt for pengene

Projektbeskrivelse

Mariagerfjord Kommunes haller og multisale står tomme en stor del af tiden fra 14.30-22.30. Ydermere er det kun en fjerdedel af alle kommunens borgere, der benytter idrætshallerne via en forening. Derfor skal idrætsfaciliteterne gøres interessante for forenings- og idrætsuvante personer.

Mariagerfjord Kommunes idrætshaller skal fremover være åbne overfor ikke-brugere af faciliteterne, så det bliver et samlingssted for børn og unge, familier samt seniorer. Her spiller fællesområdet ved cafeen en vigtig rolle i bestræbelserne på at invitere nye brugere indenfor. Vi vil derfor prioritere følgende højt ved caféområderne:

·         Brugervenlige faciliteter med wifi, infoskærme og hjemmeside

·         Sundere mad

·         Loungeområde/cafémiljø (vi bevæger os fra cafeteria-tidsalderen til nutidens cafemiljø)

·         Aktivitetsområde

Caféområdet skal være et samlingssted for hele familien. Børnene dyrker gymnastik, mens far og mor går i motionscenter eller dyrker holdaktiviteter. Efterfølgende spiser de sammen i caféen og udnytter den i forvejen begrænsede kvalitetstid, der er i den moderne familie.

Det er vigtigt for familien at samles omkring fritidsinteresserne og i dette tilfælde motion. Her optræder de voksne som rollemodeller i et idrætsperspektiv, og er sammen med deres børn over længere tid.

Delprojektet er innovativt fordi:

·         Det åbner halfaciliteterne for foreningsuvante borgere, der måske har haft svært ved at deltage i holdaktiviteter

·         Der skabes fleksible løsninger i forhold til idrætsaktiviteter og booking.

·         Der skabes nye samarbejder til glæde for nye og gamle brugere af hallerne, fx skole, Ungdomsklubber, mm.

En opgradering af faciliteterne samt bedre udnyttelse af eksisterende rum bør tiltrække nye samarbejdspartnere i perioden udenfor primetime. Samarbejde kan blandt andet have fokus på følgende målgrupper:

·         Skole – Der skal være mulighed for lektiecafe hvor lærer / pædagoger skal være tilknyttet i en time efter skoletid

·         Ungdomsklub – Mødested for byens unge både eftermiddag og aften.

·         Seniorer der har mulighed for dyrke flere forskellige aktiviteter under samme tag samt opnå den sociale gevinst der er ved 3. halvleg.

Målsætning

Grundet manglende udviklingsressourcer i hallerne, er det i dag hovedsageligt traditionelle idrætsforeninger, der benytter af sig faciliteterne. Udfordringen er dog, at mange i dag vælger kommercielle tilbud, såsom motionscentre, frem for foreningslivet, og idrætshallerne er derfor nødt til tænke ud af boksen og tilpasse sig nutidens adfærdsmønstre.

·         Opgradering af personale via uddannelse med fokus på drift og udvikling

·         Samarbejde på tværs af hallerne med ansættelse af fælles udviklingssekretariat

·         Fleksible tilbud udenfor åbningstid

Overordnet mål

·         Nedbringe den ledige kapacitet i idrætshallerne

·         Tilbyde nye aktivitetsformer i idrætshallerne

·         Gøre det nemmere at dyrke fleksibel idræt i MFK

Effektmål

·         Den ledige halkapacitet skal nedsættes

·         Foreningsuvante skal introduceres og tilknyttes hallerne gennem udvidede idrætstilbud

·         Hallerne skal igen skabe rammer om det sociale fællesskab

Målgruppe

Foreningsuvante borgere i alle aldersgrupper.

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Økonomi:

Regnskab 2014

Regnskab 2015

Regnskab 2016

a5ace02e 700e 4349 88df 1234f035426d

Evaluering:

Alle små og mellemstore udviklingsprojekter under kr. 100.000,- vil ikke blive beskrevet og evalueret efter udløb.

Mariagerfjord Kommune henviser istedet til den pågældende kontaktperson, som har været tovholder på projektet.

I skemaerne er der mailadresser på samtlige personer.

Udviklingsprojekter 2014

Udviklingsprojekter 2015

Udviklingsprojekter 2016


Beskrivelse og evaluering af udviklingsprojekter over kr. 100.000,-

Uddannelse med mening

Det sagde de

Evalueringsskema


Aktivitetsmedarbejder

Statusrapport 2014/15

Statusrapport 2015/16

Statusrapport 2016/17

Samarbejde


Hvorfor kommunikation?

Status 

Kommunikationsmedarbejder

Markedsføringspipeline Arden Hallerne

Materiale

Evaluering

Fremtiden


DKs bedste samlingssted

Mariager juniorklub

Hjemmeside

Samarbejde mellem DGI, foreningerne & Mariagerfjord Kommune

Unge i front - MIK

Midtvejsstatus

Pressemeddelse

Statistik 2016

Evaluering

Evaluering Mariager hallen

Spørgeskema


Hobro IC mod 2025

Udviklingsplan HIC

Evaluering


Åben hal

Video

Succes med åben hal

Evaluering åben sommer hal


 Erfaring med teknologipuljen

Mariager Hallen

Copyright © 2024 Mariagerfjord Idrætshaller
Website by Buchs